Faiz, M. “Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Di Dalam Pembuatan Akta”. UNES Law Review, Vol. 6, no. 1, Sept. 2023, pp. 167-82, doi:10.31933/unesrev.v6i1.847.