[1]
M. Faiz, “Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) di dalam Pembuatan Akta”, UNESREV, vol. 6, no. 1, pp. 167-182, Sep. 2023.