[1]
agus salem, “PENGGUNAAN TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU TERORISME OLEH DENSUS 88 DIKAITKAN DENGAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH”, UNESREV, vol. 1, no. 2, pp. 111 - 120, Dec. 2018.