Faiz, M. (2023) “Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) di dalam Pembuatan Akta”, UNES Law Review, 6(1), pp. 167-182. doi: 10.31933/unesrev.v6i1.847.