Faiz, Muhammad. 2023. “Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Di Dalam Pembuatan Akta”. UNES Law Review 6 (1), 167-82. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.847.