Faiz, M. (2023). Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) di dalam Pembuatan Akta. UNES Law Review, 6(1), 167-182. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.847