(1)
Faiz, M. Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Di Dalam Pembuatan Akta. UNESREV 2023, 6, 167-182.