(1)
Iga Dewi, E.; Alexsandro Ricardo, J.; Prakoso, B. Pertanggunganjawaban Notaris Terhadap Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Secara Kewarisan Kepada WNA. UNESREV 2024, 6, 9876-9888.